Darbo užmokestis

 

 

 

 

2019 m. (vieno etato)

I ketv.

II ketv.

 III ketv.

IV ketv.

Metinis 

Iš viso:

1269 

1406


 

1338

Administracija

1356 

1467


 

1412

Gydytojai

2322 

2451


 

2387

Slaugytojai

1026 

1179


 

1102

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

929 

1065


 

997

Kito personalo

670 

788


 

729

2018 m. nuo birželio 1 d.

I ketv.

II ketv.

 III ketv.

IV ketv.

Metinis 

Iš viso:

 

1001

1021

1049 

1030

Administracija

 

982

1063

1079 

1053

Gydytojai

 

1769

1823

1827 

1817

Slaugytojai

 

838

845

891 

864

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

 

755

744

754 

750

Kito personalo

 

529

541

566 

550

2018 m. iki gegužės 31d. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 828 1024
 
 
906
Gydytojų 1520 1787
 
 
1627
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 748  897  
 
807
 Viduriniojo slaugos personalo 653  853  
 
733
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 701  928  
 
792
Kito personalo 483  596  
 
528

 

2017 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 757  794 870
991
833
Gydytojų 1363  1446 1624
1588
 1505
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 688  701 766
827
 746
 Viduriniojo slaugos personalo 598  618 675
762
 663
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 601  709 738
791
 710
Kito personalo 442  488
496
535
 490

 

2016 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 712  722  805  826  766
Gydytojų 1313  1321  1510  1431  1394
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 655  684  710  735  696
 Viduriniojo slaugos personalo 543  546 610
 668  592
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 586  669  723  745  681
Kito personalo 416  430
 469  504  455

 

2015 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 704  759 779
 784 756
Gydytojų 1205  1285  1379  1324 1298
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 643  713  671  693 680
 Viduriniojo slaugos personalo 554  598  594  625 593
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 459  484 484
 603 508
Kito personalo 394  431  434  482 435

 

2014 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 2405 2556  2514  2581 2514
Gydytojų 4255 4583  4473  4248 4390
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 2229 2244  2282  2439 2299
 Viduriniojo slaugos personalo 1890 2011  1920  2086 1977
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 1372 1660  2001  1908 1735
Kito personalo 1336 1400  1416  1519 1418
           
           
2013 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 2417 2593 2660 2526 2549
Gydytojų 4112 4269 4443 4306 4282
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 2348 2435 2549 2508 2460
 Viduriniojo slaugos personalo 1923 2169 2140 1964 2049
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 1625 1837 1760 1771 1748
Kito personalo 1381 1485 1543 1492 1475
           
           
2012 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 2412 2473 2599 2501 2496
Gydytojų 4322 4378 4555 4272 4382
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 2320 2303 2465 2371 2365
 Viduriniojo slaugos personalo 1918 1985 2069 1987 1990
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 1618 1882 1678 2483 1915
Kito personalo 1213 1248 1373 1353 1297
           
           
2011 m. I ketv. II ketv.  III ketv. IV ketv. Metinis 
Viso personalo 2226 2442 2658 2587 2478
Gydytojų 3715 4090 4737 4553 4274
Kitų specialistų su aukšt. išsilav. 2453 2552 2724 2640 2592
 Viduriniojo slaugos personalo 1767 1928 1995 1994 1921
 Kitų spec. su spec. vid. išsilav. 1855 2201 2352 1807 2054
Kito personalo 1122 1309 1353 1298 1270