Kontaktai

Direktorius,

8 389 63820

Sekretorius-referentas,

Faksas

Direktoriaus pavaduotojas medicinos reikalams

8 389 63821

Direktoriaus pavaduotojas slaugai; 

8 389 63823

Viešųjų pirkimų specialistas

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS

 

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris;

8 389 63824

Vyriausiasis specialistas-buhalteris

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

 

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

8 389 73115

Personalo vyriausiasis specialistas;

8 389 63826

Personalo specialistas-archyvaras

Juristas;

8 389 52017

Vyresnysis specialistas darbuotojų saugai ir sveikatai, civilinei saugai

Kasa

8 389 63825

Vaistinė

8 389 63827

Statistika

8 389 73115

Priėmimo-skubios pagalbos skyrius

8 389 63828

Rentgeno kabinetas

8 389 63830

Kompiuterinis tomografas

8 389 68754

CHIRURGIJOS KLINIKA

 

Chirurgijos klinikos vedėjas

8 389 63843

Chirurgijos klinikos vyriausiasis slaugytojas

8 389 63848

Operacinių sektorius

8 389 63832

Chirurgijos sektoriaus gydytojų kabinetas

8 389 63844

Chirurgijos sektoriaus slaugytojų postas

8 389 63845

Akušerijos-ginekologijos sektoriaus gydytojų kabinetas

8 389 63839

Akušerijos-ginekologijos sektoriaus slaugytojų postas

8 389 63840

Ortopedijos traumatologijos sektoriaus vyriausiasis ordinatorius ortopedijai-traumatologijai,

8 389 63841

Gydytojų kabinetas

Ortopedijos traumatologijos sektoriaus slaugytojų postas

8 389 63842

REANIMACIJOS SKYRIUS

 

Reanimacijos skyriaus vedėjas

8 389 63833

TERAPIJOS KLINIKA

 

Terapijos klinikos vedėjas;

8 389 63835

Gydytojų kabinetas

Kardiologijos sektoriaus slaugytojų postas

8 389 63836

Kardiologijos sektoriaus gydytojų kabinetas

8 389 63837

Vidaus ligų sektoriaus slaugytojų postas

8 389 63838

Infektologijos sektoriaus gydytojų kabinetas

8 389 48336

Infektologijos sektoriaus slaugytojų postas

8 389 63852

HEMODIALIZĖ

8 389 48338

VAIKŲ LIGŲ SKYRIUS

 

Vaikų ligų skyriaus vedėjas

8 389 63846

Vaikų ligų skyriaus gydytojų kabinetas

8 389 63829

Vaikų ligų skyriaus slaugytojų postas

8 389 63847

NEUROLOGIJOS SKYRIUS

 

Neurologijos skyriaus vedėjas,

8 389 63853

Gydytojų kabinetas

Neurologijos skyriaus slaugytojų postas

8 389 63854

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJA

 

Klinikinės diagnostikos laboratorijos vedėjas

8 389 52016

Mikrobiologija, Laboratorija

8 389 63849

KONSULTACIJŲ POLIKLINIKA

 

Registratūra

8 389 63861

Konsultacijų poliklinikos vedėjas

8 389 52014

Konsultacijų poliklinikos vyresnysis administratorius

8 389 48339

Dantų protezavimo kabinetas

8 389 63851

Kardiologijos kabinetas

8 389 63856

8 389 48337

Pulmonologijos, endokrinologijos kabinetai

8 389 52013

Vaikų pulmonologijos kabinetas

8 389 63847

Ginekologijos kabinetas

8 389 52018

Neurologijos kabinetas

8 389 63822

Vidaus ligų kabinetas

8 389 63855

Tuberkuliozės kabinetas

8 389 63857

Ortopedijos-traumatologijos kabinetas

8 389 63858

Odos ligų kabinetas

8 389 63859

Akių ligų kabinetas

8 389 63860

LOR kabinetas

8 389 63834

Vaikų chirurgo kabinetas

8 389 63784

Rentgeno kabinetas

8 389 72201

Socialinis darbuotojas

8 389 63831

REABILITACIJOS SKYRIUS (Kupiškio g. 66)

 

Reabilitacijos skyriaus vedėja-FRM gydytoja

8 389 73973

Reabilitacijos skyriaus registratūra

8 389 73975

Vaikų gydytojas

8 389 73571

Suaugusių gydytojas

8 389 73792

Slaugytojų postas

8 389 73571