Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų apsaugos pareigūnas viešojoje įstaigoje Utenos ligoninėje – Vaclovas Samuolis, Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas darbuotojų saugai ir sveikatai, civilinei saugai.

Kontaktiniai duomenys: telefono numeris (8 389) 52017, elektroninio pašto adresas: vaclovas.samuolis@utenosligonine.lt.

 
 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLES