Finansinė ir veiklos ataskaita 2012 metų

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS LOGONINES VEIKLOS ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2012 METUS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I KETVIRTIS  

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS II KETVIRTIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS III KETVIRTIS