Finansinė ir veiklos ataskaita 2013 metų

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2013 METUS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS III KETVIRTIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS II KETVIRTIS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I KETVIRTIS   

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS LOGONINES VEIKLOS ATASKAITA

 Tarpinės atskaitomybės

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 METŲ