Finansinė ir veiklos ataskaita 2017 metų

FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITAPAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS