Finansinės ir veiklos ataskaitos

 
 
 
 
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2019 METŲ PUSMEČIO  
 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS LIGONINĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKONIO
 
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2018 METŲ I KETVIRČIO
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS LIGONINĖS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 
FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 
 
 
 __________________________________________________________________________________________________________________
   

   VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016 METUS

VEIKLOS FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2016 METUS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 METŲ I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 METŲ II KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 METŲ III KETVIRČIO

 __________________________________________________________________________________________________________________
 
  VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2015 METUS
 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2015 METUS
 
 
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 METŲ I KETVIRČIO
 
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 METŲ III KETVIRČIO
 
  __________________________________________________________________________________________________________________
 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS LIGONINĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METUS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 METŲ I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 METŲ II KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 METŲ III KETVIRČIO

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 2014 METŲ
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________________________________________
  Finansinė ataskaita 2011 metų
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________