Finansinė ir veiklos ataskaita 2016 metų

 

  VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016 METUS

VEIKLOS FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2016 METUS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 METŲ I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 METŲ II KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 METŲ III KETVIRČIO