Finansinė ir veiklos ataskaita 2014 metų

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS LIGONINĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METUS

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 METŲ I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 METŲ II KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITU AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 METŲ III KETVIRČIO

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS IR DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 2014 METŲ